• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Vay xây sửa nhà ở 1,2 tỷ - CK - Xuân Hòa

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  Xuân Hòa

   

  2. Nơi đăng ký vay vốn

  Bình An, Di an, Bình Dương

   

  3. Số tiền muốn vay (triệu)

  1,200

   

  4. Mục đích xây dựng

  Vay xây nhà đã xin xong giấy phép xây dựng, bản vẽ xây dựng..

   

  5. Dùng tài sản nào để thế chấp vay

  Nhà đất ở (đất thổ cư)

   

  6. Giá trị mua bán hiện nay của tài sản thế chấp khoảng (triệu)?

  2,200

   

  7. Địa chỉ tài sản thế chấp

  Kp nội hóa 1, Bình An, dĩ An, Bình Dương

   

  8. Cung cấp giấy tờ Chứng minh thu nhập

  Đi làm nhận lương qua ATM (Hợp đồng lao động+Sao kê lương)
  Đi làm nhận lương bằng tiền mặt (Hợp đồng lao động+ xác nhận lương)

   

  9. Mức thu nhập bình quân mỗi tháng cả vợ chồng (triệu đồng)

  35

   

  10. Bạn đã vay nợ và còn đang trả các khoản vay nào sau đây:

  Hiện tại không có vay nợ tại bất kỳ tổ chức nào

   

  11. Nếu có đang nợ. Tổng dư nợ hiện tại còn nợ bao nhiêu (triệu)

  0

   

  12. Bạn còn đang vay nợ ở các tổ chức nào khác

  0

   

  13. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Không có trả lãi trễ hẹn quá 10 ngày lần nào.

   

  14. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  - vay trả dần cả gốc lẫn lãi trong vòng 15 năm
  - tài sản thế chấp gồm cả căn nhà hoàn thành trong tương lai
  - yêu cầu giải ngân theo tiến độ
  - giải ngân bằng tiền mặt cho chủ đầu tư

   

   Lượt sử:

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia