• Các lĩnh vực tư vấn
  Vay xây sửa nhà 300 triệu - GPKD - Anh Thi

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  Anh Thi

   

  2. Nơi đăng ký vay vốn

  Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

   

  3. Số tiền muốn vay (triệu)

  300

   

  4. Mục đích xây dựng

  Vay xây nhà sẽ không xin giấy phép xây dựng

   

  5. Dùng tài sản nào để thế chấp vay

  Đất nông nghiệp: trồng cây, trồng lúa

   

  6. Giá trị mua bán hiện nay của tài sản thế chấp khoảng (triệu)?

  1,400

   

  7. Địa chỉ tài sản thế chấp

  Xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

   

  8. Cung cấp giấy tờ Chứng minh thu nhập

  Kinh doanh đã có đăng ký giấy phép

   

  9. Mức thu nhập bình quân mỗi tháng cả vợ chồng (triệu đồng)

  30

   

  10. Bạn đã vay nợ và còn đang trả các khoản vay nào sau đây:

  Vay tiền mặt tín chấp

   

  11. Nếu có đang nợ. Tổng dư nợ hiện tại còn nợ bao nhiêu (triệu)

  40

   

  12. Bạn còn đang vay nợ ở các tổ chức nào khác

  Fecredit

   

  13. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Không có trả lãi trễ hẹn quá 10 ngày lần nào.

   

  14. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  ...

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia