• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Vay vốn tín chấp doanh nghiệp 100 triệu - CTY TNHH BÌNH KHANG

  1. Tên Doanh nghiệp

  CTY TNHH BÌNH KHANG

   

  2. Nơi đăng ký làm hồ sơ vay vốn

  Thôn xuân la xã thanh sơn huyện kiến Thụy thành phố hải phòng

   

  3. Số tiền duyệt thấp nhất sẽ vay? (triệu đồng)

  100

   

  4. Mục đích sử dụng vốn vay

  Vay vốn lưu động ngắn hạn trong 12 tháng

   

  5. Hình thức trả lãi

  Chỉ trả lãi hàng tháng (vay ngắn hạn < 12 tháng)

   

  6. Loại tài sản thế chấp

  Không có tài sản thế chấp (tín chấp doanh nghiệp)

   

  7. Tài sản thế chấp nằm ở đâu?

  0

   

  8. Giá trị mua bán hiện tại của tài sản thế chấp? (triệu)

  0

   

  9. Doanh nghiệp đang có dư nợ tại các tổ chức là bao nhiêu?

  500

   

  10. Doanh nghiệp còn đang vay nợ ở các tổ chức nào khác

  0

   

  11. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Không có trả lãi trễ hẹn quá 10 ngày lần nào.

   

  12. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  Tôi muốn hỗ trợ vay tín chấp cho doanh nghiệp mới thành lập

   Lượt sử:

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia