• Kết nối thương mại, dịch vụ
  Vay vốn lưu động doanh nghiệp 100 triệu - Công ty CJ

  1. Tên công ty

  Công ty CJ

   

  2. Khu vực đăng ký nộp hồ sơ vay vốn

  Đăk Lak

   

  3. Số tiền duyệt thấp nhất sẽ vay? (triệu đồng)

  100

   

  4. Mục đích sử dụng vốn vay

  Vay vốn lưu động ngắn hạn trong 12 tháng

   

  5. Hình thức trả lãi hàng tháng

  Trả góp gốc lãi hàng tháng (vay dài hạn >12 tháng)

   

  6. Loại tài sản thế chấp để vay vốn

  Không có tài sản thế chấp (tín chấp doanh nghiệp)

   

  7. Tài sản thế chấp nằm ở đâu?

  Đăk nông

   

  7. Giá trị mua bán hiện tại của tài sản thế chấp (triệu)

  500

   

  8. Doanh nghiệp đang có dư nợ tại các tổ chức là bao nhiêu? 

  500

   

  9. Doanh nghiệp còn đang vay nợ ở các tổ chức nào khác

  0

   

  10. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Không có trả lãi trễ hẹn quá 30 ngày lần nào.

   

  11. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  Tư vấn gói vay tín chấp lưu động, hoặc đảm bảo bằng hàng hoá, hợp đồng kinh tế

   Lượt sử:

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia