• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Vay vốn lưu động doanh nghiệp 1 tỷ - Công ty CP Thanh Sơn

  1. Tên Doanh nghiệp

  Công ty CP NGÂN HÀ

   

  2. Nơi đăng ký làm hồ sơ vay vốn

  Thanh Hóa

   

  3. Số tiền duyệt thấp nhất sẽ vay? (triệu đồng)

  1000

   

  4. Mục đích sử dụng vốn vay

  Vay vốn lưu động ngắn hạn trong 12 tháng

   

  5. Hình thức trả lãi

  Chỉ trả lãi hàng tháng (vay ngắn hạn < 12 tháng)

   

  6. Loại tài sản thế chấp

  Nhà đất ở (đất thổ cư)

   

  7. Tài sản thế chấp nằm ở đâu?

  Xã Thạch Quảng huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa

   

  8. Giá trị mua bán hiện tại của tài sản thế chấp? (triệu)

  1.500

   

  9. Doanh nghiệp đang có dư nợ tại các tổ chức là bao nhiêu?

  0

   

  10. Doanh nghiệp còn đang vay nợ ở các tổ chức nào khác

  0

   

  11. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Có, cách đây < 1 năm

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  Rất mong được sư quan tâm và giúp đỡ

   Lượt sử:

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia