• Kết nối thương mại, dịch vụ
  Vay vốn doanh nghiệp 700 triẹu - CT CP My Tour

  1. Tên Doanh nghiệp

  CT CP My Tour

   

  2. Nơi đăng ký làm hồ sơ vay vốn

  Tp hà tĩnh

   

  3. Số tiền duyệt thấp nhất sẽ vay? (triệu đồng)

  700

   

  4. Mục đích sử dụng vốn vay

  Vay vốn lưu động ngắn hạn trong 12 tháng

   

  5. Hình thức trả lãi

  Chỉ trả lãi hàng tháng (vay ngắn hạn < 12 tháng)

   

  6. Loại tài sản thế chấp

  Nhà đất ở (đất thổ cư)
  Xe ôtô cũ (lưu hành không quá 5 năm)

   

  7. Tài sản thế chấp nằm ở đâu?

  Tp hà tĩnh

   

  8. Giá trị mua bán hiện tại của tài sản thế chấp? (triệu)

  1.000

   

  9. Doanh nghiệp đang có dư nợ tại các tổ chức là bao nhiêu?

  300

   

  10. Doanh nghiệp còn đang vay nợ ở các tổ chức nào khác

  Vpbank

   

  11. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Không có trả lãi trễ hẹn quá 10 ngày lần nào.

   

  12. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  Muốn tư vấn nhanh

   Lượt sử:

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia