• Các lĩnh vực tư vấn
  Vay vốn Doanh nghiệp 300 triệu - Công ty TNHH MTV BẢO MINH

  1. Tên Doanh nghiệp

  Công ty TNHH MTV BẢO MINH

   

  2. Nơi đăng ký làm hồ sơ vay vốn

  Khu phố Tây A - P Đông Hòa - TX Dĩ An - Tỉnh Bình Dương

   

  3. Số tiền duyệt thấp nhất sẽ vay? (triệu đồng)

  300

   

  4. Mục đích sử dụng vốn vay

  Đầu tư tài sản dài hạn trên 12 tháng

   

  5. Hình thức trả lãi

  Trả góp gốc lãi hàng tháng (vay dài hạn >12 tháng)

   

  6. Loại tài sản thế chấp

  Nhà đất ở (đất thổ cư)

   

  7. Tài sản thế chấp nằm ở đâu?

  KP Tây A- P Đông Hòa Dĩ An - Bình Dương

   

  8. Giá trị mua bán hiện tại của tài sản thế chấp? (triệu)

  1.800

   

  9. Doanh nghiệp đang có dư nợ tại các tổ chức là bao nhiêu?

  0

   

  10. Doanh nghiệp còn đang vay nợ ở các tổ chức nào khác

  0

   

  11. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Không có trả lãi trễ hẹn quá 10 ngày lần nào.

   

  Yêu cầu khác của bạn?

   

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia