• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Vay vốn Doanh nghiệp 300 triệu - Công ty TNHH MTV BẢO MINH

  1. Tên Doanh nghiệp

  Công ty TNHH MTV BẢO MINH

   

  2. Nơi đăng ký làm hồ sơ vay vốn

  Khu phố Tây A - P Đông Hòa - TX Dĩ An - Tỉnh Bình Dương

   

  3. Số tiền duyệt thấp nhất sẽ vay? (triệu đồng)

  300

   

  4. Mục đích sử dụng vốn vay

  Đầu tư tài sản dài hạn trên 12 tháng

   

  5. Hình thức trả lãi

  Trả góp gốc lãi hàng tháng (vay dài hạn >12 tháng)

   

  6. Loại tài sản thế chấp

  Nhà đất ở (đất thổ cư)

   

  7. Tài sản thế chấp nằm ở đâu?

  KP Tây A- P Đông Hòa Dĩ An - Bình Dương

   

  8. Giá trị mua bán hiện tại của tài sản thế chấp? (triệu)

  1.800

   

  9. Doanh nghiệp đang có dư nợ tại các tổ chức là bao nhiêu?

  0

   

  10. Doanh nghiệp còn đang vay nợ ở các tổ chức nào khác

  0

   

  11. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Không có trả lãi trễ hẹn quá 10 ngày lần nào.

   

  Yêu cầu khác của bạn?

   

   Lượt sử:

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia