• Kết nối thương mại, dịch vụ
  Vay vốn doanh nghiệp 100 triệu - Công ty TUẤN PHONG

  1. Tên công ty

  Công ty TUẤN PHONG

   

  2. Khu vực đăng ký nộp hồ sơ vay vốn

  Việt trì phú thọ

   

  3. Số tiền duyệt thấp nhất sẽ vay? (triệu đồng)

  100

   

  4. Mục đích sử dụng vốn vay

  Vay vốn lưu động ngắn hạn trong 12 tháng
  Đầu tư tài sản dài hạn trên 12 tháng

   

  5. Hình thức trả lãi hàng tháng

  Chỉ trả lãi hàng tháng (vay ngắn hạn < 12 tháng)
  Trả góp gốc lãi hàng tháng (vay dài hạn >12 tháng)

   

  6. Loại tài sản thế chấp để vay vốn

  Nhà đất ở (đất thổ cư)
  Đất nông nghiệp: trông cây, trồng lúa
  Dung chính xe ôtô mua để thế chấp
  Xe ôtô cũ (lưu hành không quá 5 năm)

   

  7. Tài sản thế chấp nằm ở đâu?

  Kia seotos

   

  7. Giá trị mua bán hiện tại của tài sản thế chấp (triệu)

  500

   

  8. Doanh nghiệp đang có dư nợ tại các tổ chức là bao nhiêu? 

  100

   

  9. Doanh nghiệp còn đang vay nợ ở các tổ chức nào khác

  Ngân hàng vp bank

   

  10. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Không có trả lãi trễ hẹn quá 30 ngày lần nào.

   

  11. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  ...

   Lượt sử:

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia