• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Vay tín chấp doanh nghiệp 500 triệu - Công ty Tâm Phát

  1. Tên Doanh nghiệp

  Công ty CP tâm phát

   

  2. Nơi hoạt động

  p mỹ đình 2, quận nam từ liêm, tp. Hà nội

   

  3. Số tiền muốn vay

  500

   

  4. Mục đích sử dụng vốn vay

  Vay vốn lưu động ngắn hạn trong 12 tháng

   

  5. Hình thức trả lãi

  Chỉ trả lãi hàng tháng (vay ngắn hạn < 12 tháng)

  Trả góp gốc lãi hàng tháng (vay dài hạn >12 tháng)

   

  6. Loại tài sản thế chấp

  Không có thế chấp (tín chấp doanh nghiệp)

   

  7. Giá trị hiện tại của tài sản thế chấp là bao nhiêu (triệu)

  Không có

   

  8. Thông tin tài sản dùng thế chấp

  0

   

  9. Doanh nghiệp đang có dư nợ tại các tổ chức là bao nhiêu?

  0

   

  10. Bạn còn đang vay nợ ở các tổ chức nào khác

  0

   

  11. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Có, 1 năm> cách đây

   

  Yêu cầu khác của bạn?

   

   Lượt sử:

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia