• Kết nối thương mại, dịch vụ
  Vay tín chấp Doanh nghiệp 200 triệu - Công ty TRỌNG DUNG

  1. Tên công ty

  Công ty TRỌNG DUNG

   

  2. Khu vực đăng ký nộp hồ sơ vay vốn

  Q. Bình Thủy + Cần Thơ

   

  3. Số tiền duyệt thấp nhất sẽ vay? (triệu đồng)

  200

   

  4. Mục đích sử dụng vốn vay

  Vay vốn lưu động ngắn hạn trong 12 tháng

   

  5. Loại tài sản thế chấp để vay vốn

  Không có tài sản thế chấp (tín chấp doanh nghiệp)

   

  6. Tài sản thế chấp nằm ở đâu?

  không

   

  7. Giá trị mua bán hiện tại của tài sản thế chấp (triệu)

  0

   

  8. Doanh nghiệp đang có dư nợ tại các tổ chức là bao nhiêu? 

  0

   

  9. Doanh nghiệp còn đang vay nợ ở các tổ chức nào khác

  0

   

  10. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  0

   

  11. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  Công ty chưa vay nợ ở đâu hay dư nợ nào hết. Chỉ có chủ công ty đang vay tín chấp cá nhân.

   Lượt sử:

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia