• Các lĩnh vực tư vấn
  Vay tín chấp 30 triệu - CK - Bé Thi

  1. Họ tên (bảo mật - ẩn)

  Bé Thi

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  Kế sách - Sóc trăng

   

  3. Nơi đăng ký vay vốn

  Ninh kiều - tp Cần Thơ

   

  4. Bạn đã có làm sổ tạm trú KT3 tại nơi đang sống, khi ở khác địa chỉ hộ khẩu.

  Đã có sổ tạm trú KT3 tại nơi đang sống.

   

  5. Số tiền duyệt thấp nhất sẽ vay? (triệu đồng)

  30

   

  6. Cung cấp giấy tờ chứng minh thu nhập như sau:

  Hợp đồng lao động+Sao kê lương 03 tháng gần nhất

   

  7. Nghề nghiệp công việc hiện tại

  Nhân viên kinh doanh

   

  8. Mức thu nhập bình quân mỗi tháng (triệu/tháng)

  15

   

  9. Bạn đã vay nợ và còn đang trả các khoản vay nào sau đây:

  Vay vốn có thế chấp tài sản nhà đất, xe ôtô

   

  10. Nếu có đang nợ. Tổng dư nợ hiện tại còn nợ bao nhiêu (triệu đồng)

  90

   

  11. Các tổ chức mà bạn còn đang trả nợ vay ?

  Ngân hàng khác...

   

  12. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Không có trả lãi trễ hẹn quá 10 ngày lần nào.

   

  13. Có nộp hồ sơ xin vay tại các đơn vị và bị từ chối (trong 4 tháng gần đây)

  Chưa nộp hồ sơ bất kỳ đâu

   

  14. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

   

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia