• Các lĩnh vực tư vấn
  Vay tín chấp 20 triệu - Công Biên

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  Công Biên

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

   

  3. Nơi đăng ký vay vốn

  TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

   

  4. Bạn đã có làm sổ tạm trú KT3 tại nơi đang sống, khi ở khác địa chỉ hộ khẩu.

  Chưa có làm sổ tạm trú KT3.

   

  5. Số tiền muốn vay cao nhất (triệu đồng)

  20

   

  6. Số tiền muốn vay thấp nhất (triệu đồng)

  20

   

  7. Cung cấp giấy tờ chứng minh thu nhập như sau:

  Đứng tên Sim điện thoại Viettel >6 tháng
  Đứng tên Carvet xe máy (giá mua >15 triệu & sử dụng < 8 năm)
  Đứng tên Hợp đồng (tín chấp, mua hàng trả góp) đã trả nợ tốt >04 tháng

   

  8. Nghề nghiệp công việc hiện tại

  Làm ruộng + công ty tài chính FE credit

   

  9. Mức thu nhập bình quân mỗi tháng (triệu/tháng)

  12

   

  10. Bạn đã vay nợ và còn đang trả các khoản vay nào sau đây:

  Vay tiền mặt tín chấp

   

  11. Nếu có đang nợ. Tổng dư nợ hiện tại còn nợ bao nhiêu (triệu đồng)

  34

   

  12. Các tổ chức mà bạn còn đang trả nợ vay ?

  OCB

   

  13. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Có, cách đây > 5 năm

   

  14. Có nộp hồ sơ xin vay tại các đơn vị và bị từ chối (trong 4 tháng gần đây)

  Fe Credit (VPbank)
  Home Credit

   

  15. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  Bảo mật thông tin cá nhân

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia