• Các lĩnh vực tư vấn
  Vay tín chấp 10 triệu - Như Ý

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  Như Ý

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  Xã Đất Mũi, huyện ngọc hiển, Tỉnh Cà Mau

   

  3. Nơi đăng ký vay vốn

  Ấp 1A, Xã tân thạnh tây, huyện củ chi, TP HCM

   

  4. Bạn đã có làm sổ tạm trú KT3 tại nơi đang sống, khi ở khác địa chỉ hộ khẩu.

  Đã có sổ tạm trú KT3 tại nơi đang sống.

   

  5. Số tiền muốn vay cao nhất (triệu đồng)

  10

   

  6. Số tiền muốn vay thấp nhất (triệu đồng)

  9

   

  7. Cung cấp giấy tờ chứng minh thu nhập như sau:

  Không có giấy tờ chứng minh được thu nhập

   

  8. Nghề nghiệp công việc hiện tại

  Công nhân

   

  9. Mức thu nhập bình quân mỗi tháng (triệu/tháng)

  4

   

  10. Bạn đã vay nợ và còn đang trả các khoản vay nào sau đây:

  Không có vay nợ tại bất kỳ tổ chức nào

   

  11. Nếu có đang nợ. Tổng dư nợ hiện tại còn nợ bao nhiêu (triệu đồng)

  0

   

  12. Các tổ chức mà bạn còn đang trả nợ vay ?

  0

   

  13. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Không có trả lãi trễ hẹn quá 10 ngày lần nào.

   

  14. Có nộp hồ sơ xin vay tại các đơn vị và bị từ chối (trong 4 tháng gần đây)

  Chưa nộp hồ sơ bất kỳ đâu

   

  15. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  Muốn vay tiền gấp

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia