• Các lĩnh vực tư vấn
  Vay tín chấp 10 triệu - Ngọc Quyên

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  Ngọc Quyên

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

   thị trấn Hòn Đất huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang

   

  3. Nơi đăng ký vay vốn

  Quang Trung. Phường Vĩnh Quang. Thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang

   

  4. Bạn đã có làm sổ tạm trú KT3 tại nơi đang sống, khi ở khác địa chỉ hộ khẩu.

  Chưa có làm sổ tạm trú KT3.

   

  5. Số tiền muốn vay cao nhất (triệu đồng)

  20

   

  6. Số tiền muốn vay thấp nhất (triệu đồng)

  10

   

  7. Cung cấp giấy tờ chứng minh thu nhập như sau:

  Đứng tên Sim điện thoại Viettel >6 tháng
  Không có giấy tờ chứng minh được thu nhập

   

  8. Nghề nghiệp công việc hiện tại

  Nhân viên quản lý và bán hàng

   

  9. Mức thu nhập bình quân mỗi tháng (triệu/tháng)

  5

   

  10. Bạn đã vay nợ và còn đang trả các khoản vay nào sau đây:

  Mua hàng trả góp: điện thoại, hàng gia dụng...

   

  11. Nếu có đang nợ. Tổng dư nợ hiện tại còn nợ bao nhiêu (triệu đồng)

  15

   

  12. Các tổ chức mà bạn còn đang trả nợ vay ?

  HDsaison
  Mirae Asset

   

  13. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Không có trả lãi trễ hẹn quá 10 ngày lần nào.

   

  14. Có nộp hồ sơ xin vay tại các đơn vị và bị từ chối (trong 4 tháng gần đây)

  Fe Credit (VPbank)

   

  15. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  Mong muốn ngân hàng có thể giúp em . hỗ trợ cho em để em có thể vay ạ .

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia