• Các lĩnh vực tư vấn
  Vay tiêu dùng thế chấp tài sản 600 triệu - CK - Phạm Thị Mỹ Thanh

  1. Họ tên

  Phạm Thị Mỹ Thanh

   

  2. Nơi đăng ký vay vốn

  Tân An, Long An

   

  3. Số tiền duyệt thấp nhất sẽ vay? (triệu đồng)

  600

   

  4. Mục đích vay vốn?

  Vay mua tiêu dùng cá nhân: du lịch, mua sắm, du học..

   

  5. Hình thức trả lãi hàng tháng

  Trả góp gốc lãi hàng tháng (vay dài hạn >12 tháng)

   

  6. Dùng tài sản nào để thế chấp vay

  Nhà đất ở (đất thổ cư)
  Đất nông nghiệp: trồng cây, trồng lúa

   

  7. Địa chỉ tài sản thế chấp 

  Tân An, Long An

   

  8. Giá trị mua bán của tài sản thế chấp (triệu)

  700

   

  9. Nguồn thu nhập hiện tại

  Đi làm nhận lương qua ATM (Hợp đồng lao động+Sao kê lương)

   

  10. Mức thu nhập bình quân vợ chồng mỗi tháng (triệu)

  26

   

  11. Bạn đã vay nợ và còn đang trả các khoản vay nào sau đây:

  Mua hàng trả góp: điện thoại, hàng gia dụng..

   

  12. Nếu có đang nợ. Tổng dư nợ hiện tại còn nợ bao nhiêu (triệu)

  45

   

  13. Tên các tổ chức hiện đang vay nợ

  Vbbank, HSBC

   

  14. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Không, chưa từng trả lãi trễ hẹn lần nào

   

  15. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác

   

  Nội dung yều cầu bạn?

  Top 5 ngân hàng phù hợp, lãi suất thấp nhất

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia