• Các lĩnh vực tư vấn
  Vay tiêu dùng thế chấp tài sản 170 triệu - Trần Ngọc Luân

  1. Họ tên

  Trần Ngọc Luân

   

  2. Nơi đăng ký vay vốn

  Vũng tàu

   

  3. Số tiền duyệt thấp nhất sẽ vay? (triệu đồng)

  170

   

  4. Mục đích vay vốn?

  Vay mua tiêu dùng cá nhân: du lịch, mua sắm, du học..

   

  5. Hình thức trả lãi hàng tháng

  Trả góp gốc lãi hàng tháng (vay dài hạn >12 tháng)

   

  6. Dùng tài sản nào để thế chấp vay

  Nhà đất ở (đất thổ cư)

   

  7. Địa chỉ tài sản thế chấp 

  Vũng tàu

   

  8. Giá trị mua bán của tài sản thế chấp (triệu)

  1,000

   

  9. Nguồn thu nhập hiện tại

  Không chứng minh được nguồn thu

   

  10. Mức thu nhập bình quân vợ chồng mỗi tháng (triệu)

  14

   

  11. Bạn đã vay nợ và còn đang trả các khoản vay nào sau đây:

  Vay vốn có thế chấp tài sản nhà đất, xe ôtô

   

  12. Nếu có đang nợ. Tổng dư nợ hiện tại còn nợ bao nhiêu (triệu)

  85

   

  13. Tên các tổ chức hiện đang vay nợ

  BIDV

   

  14. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Có, 1 năm < cách đây < 3 năm

   

  15. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác

   

  Nội dung yều cầu bạn?

  Tôi đứng tên, trước kia có Hợp đồng lao động, nhưng bây giờ tôi chuẩn bị thi công chức nên đã nghỉ. Chỉ làm thêm bên ngoài và tiền chuyển qua thẻ. Không có hợp đồng lao động nhưng chứng minh thu nhập ổn định. Cần liên hệ nhanh để tính toán.

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia