• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Vay tiêu dùng thế chấp ôtô 50 triệu - trường nhựt

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật )

  trường nhựt

   

  2. Nơi đăng ký vay vốn

  Huyện cao lãnh, đồng tháp

   

  3. Số tiền duyệt thấp nhất sẽ vay? (triệu đồng)

  50

   

  4. Mục đích vay vốn?

  Vay kinh doanh đã có đăng ký giấy phép > 1 năm

   

  5. Hình thức trả lãi hàng tháng

  Chỉ trả lãi hàng tháng (vay ngắn hạn < 12 tháng)

   

  6. Dùng tài sản nào để thế chấp vay

  Xe ôtô (lưu hành không quá 5 năm)

   

  7. Địa chỉ tài sản thế chấp 

  Huyện cao lãnh, đồng tháp

   

  8. Giá trị mua bán của tài sản thế chấp (triệu)

  240

   

  9. Nguồn thu nhập hiện tại

  Đi làm nhận lương qua ATM (Hợp đồng lao động+Sao kê lương)
  Đi làm nhận lương bằng tiền mặt (Hợp đồng lao động+ xác nhận lương)
  Kinh doanh đã có đăng ký giấy phép

   

  10. Mức thu nhập bình quân vợ chồng mỗi tháng (triệu)

  15

   

  11. Bạn đã vay nợ và còn đang trả các khoản vay nào sau đây:

  Vay tiền mặt tín chấp

   

  12. Nếu có đang nợ. Tổng dư nợ hiện tại còn nợ bao nhiêu (triệu)

  50

   

  13. Tên các tổ chức hiện đang vay nợ

  Đông á, liên việt

   

  14. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Không, chưa từng trả lãi trễ hẹn lần nào

   

  15. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Nội dung yều cầu bạn?

  ...

   Lượt sử:

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia