• Các lĩnh vực tư vấn
  Vay tiêu dùng thế chấp đất nông nghiệp 100 triệu - hoàng vũ

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật )

  hoàng vũ

   

  2. Nơi đăng ký vay vốn

  Krongno , đắc nông

   

  3. Số tiền duyệt thấp nhất sẽ vay? (triệu đồng)

  100

   

  4. Mục đích vay vốn?

  Vay kinh doanh đã có đăng ký giấy phép > 1 năm

   

  5. Hình thức trả lãi hàng tháng

  Chỉ trả lãi hàng tháng (vay ngắn hạn < 12 tháng)

   

  6. Dùng tài sản nào để thế chấp vay

  Đất nông nghiệp: trồng cây, trồng lúa

   

  7. Địa chỉ tài sản thế chấp 

  Krongno , đắc nông

   

  8. Giá trị mua bán của tài sản thế chấp (triệu)

  200

   

  9. Nguồn thu nhập hiện tại

  Không chứng minh được nguồn thu

   

  10. Mức thu nhập bình quân vợ chồng mỗi tháng (triệu)

  10

   

  11. Bạn đã vay nợ và còn đang trả các khoản vay nào sau đây:

  Vay tiền mặt tín chấp

   

  12. Nếu có đang nợ. Tổng dư nợ hiện tại còn nợ bao nhiêu (triệu)

  10

   

  13. Tên các tổ chức hiện đang vay nợ

  Hd bank

   

  14. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Không, chưa từng trả lãi trễ hẹn lần nào

   

  15. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Nội dung yều cầu bạn?

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia