• Các lĩnh vực tư vấn
  Vay tiền xây sửa nhà ở 2 tỷ - GPKD - Nguyễn Thạch Cường

  1. Họ tên

  Nguyễn Thạch Cường

   

  2. Nơi đăng ký vay vốn

  Huyện Từ Liêm Thành Phố Hà Nội

   

  3. Số tiền muốn vay (triệu)

  2,000

   

  4. Mục đích xây dựng

  Vay xây nhà đã xin xong giấy phép xây dựng, bản vẽ xây dựng..

   

  5. Dùng tài sản nào để thế chấp vay

  Nhà đất ở (đất thổ cư)
   

   

  6. Giá trị mua bán hiện nay của tài sản thế chấp khoảng (triệu)?

  5,000

   

  7. Địa chỉ tài sản thế chấp

  Huyện Nam Từ Liêm Thành Phố Hà Nội

   

  8. Nguồn thu nhập hiện tại

  Kinh doanh đã có đăng ký giấy phép

   

  9. Mức thu nhập bình quân mỗi tháng (triệu)

  80

   

  10. Bạn đã vay nợ và còn đang trả các khoản vay nào sau đây:

  Hiện tại không có vay nợ tại bất kỳ tổ chức nào

   

  11. Nếu có đang nợ. Tổng dư nợ hiện tại còn nợ bao nhiêu (triệu)

  0

   

  12. Bạn còn đang vay nợ ở các tổ chức nào khác

  0

   

  13. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Không có trả lãi trễ hẹn quá 10 ngày lần nào.

   

  14. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  Liên hệ với tôi nhé

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia