• Các lĩnh vực tư vấn
  Vay tiền sửa chữa nhà 100 triệu - Vương khánh thành

  1. Họ tên

  Vương khánh thành

   

  2. Nơi đăng ký vay vốn

  Thi xa kien tuong,long an

   

  3. Số tiền muốn vay (triệu)

  100

   

  4. Mục đích xây dựng

  Sửa chữa nhà đơn giản nên không xin giấy phép

   

  5. Dùng tài sản nào để thế chấp vay

  Nhà đất ở (đất thổ cư)
   

   

  6. Giá trị mua bán hiện nay của tài sản thế chấp khoảng (triệu)?

  1,100

   

  7. Địa chỉ tài sản thế chấp

  Thi xa kien tuong,long an

   

  8. Nguồn thu nhập hiện tại

  Không có giấy tờ chứng minh được thu nhập

   

  9. Mức thu nhập bình quân mỗi tháng (triệu)

  7

   

  10. Bạn đã vay nợ và còn đang trả các khoản vay nào sau đây:

  Hiện tại không có vay nợ tại bất kỳ tổ chức nào

   

  11. Nếu có đang nợ. Tổng dư nợ hiện tại còn nợ bao nhiêu (triệu)

  0

   

  12. Bạn còn đang vay nợ ở các tổ chức nào khác

  0

   

  13. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Không có trả lãi trễ hẹn quá 10 ngày lần nào.

   

  14. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  Nhanh chóng trong 1 2 ngày

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia