• Các lĩnh vực tư vấn
  Vay tiền mua đất nền dự án 400 triệu - CK - Nguyễn Minh Hải

  1. Họ tên

  Nguyễn Minh Hải

   

  2. Nơi đăng ký vay vốn

  Tân bình , TPHCM

   

  3. Loại Bất động sản sẽ mua

  Đất nền - Dự án

   

  Bạn đã đặt cọc mua bán nhà đất chưa?

  Tham khảo vay trước, sẽ tìm mua nhà đất sau

   

  4. Số tiền duyệt thấp nhất sẽ vay? (triệu đồng)

  400

   

  5. Dùng tài sản nào để thế chấp vay

  Dùng chính nhà đất mua để thế chấp

   

  6. Giá trị hiện tại của tài sản thế chấp là bao nhiêu (triệu đồng)

  500

   

  7. Thông tin tài sản dùng thế chấp

  Tp.HCM

   

  8. Nguồn thu nhập hiện tại

  Đi làm nhận lương qua ATM (Hợp đồng lao động+Sao kê lương)

   

  9. Mức thu nhập bình quân mỗi tháng (triệu)

  30

   

  10. Bạn đã vay nợ và còn đang trả các khoản vay nào sau đây:

  Vay vốn có thế chấp tài sản nhà đất, xe ôtô

   

  11. Nếu có đang nợ. Tổng dư nợ hiện tại còn nợ bao nhiêu (triệu)

  40

   

  12. Bạn còn đang vay nợ ở các tổ chức nào

  acb

   

  13. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Không có trả lãi trễ hẹn quá 10 ngày lần nào.

   

  14. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia