• Các lĩnh vực tư vấn
  Vay tiền mua đất nền 300 triệu - Vũ thị hạnh

  1. Họ tên

  Vũ thị hạnh

   

  2. Nơi đăng ký vay vốn

  Buôn hồ tỉnh daklak

   

  3. Loại Bất động sản sẽ mua

  Đất nền - Dự án

   

  Bạn đã đặt cọc mua bán nhà đất chưa?

  Tham khảo vay trước, sẽ tìm mua nhà đất sau

   

  4. Số tiền duyệt thấp nhất sẽ vay? (triệu đồng)

  300

   

  5. Dùng tài sản nào để thế chấp vay

  Dùng chính nhà đất mua để thế chấp

   

  6. Giá trị hiện tại của tài sản thế chấp là bao nhiêu (triệu đồng)

  550

   

  7. Thông tin tài sản dùng thế chấp

  Huyện Krông năng tỉnh Daklak

   

  8. Nguồn thu nhập hiện tại

  Không có giấy tờ chứng minh được thu nhập

   

  9. Mức thu nhập bình quân mỗi tháng (triệu)

  20

   

  10. Bạn đã vay nợ và còn đang trả các khoản vay nào sau đây:

  Không có vay nợ ở bất kỳ tổ chức nào

   

  11. Nếu có đang nợ. Tổng dư nợ hiện tại còn nợ bao nhiêu (triệu)

  0

   

  12. Bạn còn đang vay nợ ở các tổ chức nào

  0

   

  13. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Không có trả lãi trễ hẹn quá 10 ngày lần nào.

   

  14. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  Tư vấn giúp e lãi xuất và thời hạn cho vay của ngân hàng bảo việt.hiện tại e có 2 hợp đồng nhân thọ bên CTY bảo việt.tíh giúp em trả gốc và lãi theo kỳ là bao nhiêu.trả góp tiền gốc mỗi định kỳ ạ.lãi xuất gói nào ổn định hoặc giảm nhé anh chị

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia