• Các lĩnh vực tư vấn
  Vay tiền mặt trả góp 15 triệu - Nguyen thi song huong

  1. Họ tên

  Nguyen thi song huong

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  Phường Ninh Thạnh thành phố Tây Ninh

   

  3. Nơi đăng ký vay vốn

  Phường Ninh Thạnh thành phố Tây Ninh

   

  4. Bạn đã có làm sổ tạm trú KT3 tại nơi đang sống, khi ở khác địa chỉ hộ khẩu.

  Vẫn ở tại địa chỉ hộ khẩu

   

  5. Số tiền duyệt thấp nhất sẽ vay? (triệu đồng)

  15

   

  6. Chứng minh nguồn thu nhập hàng tháng:

  Không có giấy tờ chứng minh được thu nhập

   

  7. Nghề nghiệp công việc hiện tại

  Nghề nghiệp mua bán

   

  8. Mức thu nhập bình quân mỗi tháng (triệu/tháng)

  8

   

  9. Bạn đã vay nợ và còn đang trả các khoản vay nào sau đây:

  Vay tiền mặt tín chấp
   

   

  10. Nếu có đang nợ. Tổng dư nợ hiện tại còn nợ bao nhiêu (triệu đồng)

  15

   

  11. Các tổ chức mà bạn còn đang trả nợ vay ?

  Ngân hàng khác

   

  12. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Có, 3 năm > cách đây < 5năm

   

  13. Có nộp hồ sơ xin vay tại các đơn vị và bị từ chối (trong 4 tháng gần đây)

  Chưa nộp hồ sơ bất kỳ đâu

   

  14. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  Cần vay tiền

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia