• Kết nối thương mại, dịch vụ
  Vay tiền mặt 70-100 triệu - Văn Được

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  Văn Được

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  Lương hoa a Châu Thành tỉnh Trà Vinh

   

  3. Nơi đăng ký vay vốn

  Mang thít Vĩnh Long

   

  4. Bạn đã có làm sổ tạm trú KT3 tại nơi đang sống, khi ở khác địa chỉ hộ khẩu.

  Đã có sổ tạm trú KT3 tại nơi đang ở

   

  5. Nghề nghiệp công việc hiện tại đang làm

  Bán hàng điện tử

   

  6. Mức thu nhập cá nhân bạn bình quân mỗi tháng (triệu đồng)

  22

   

  7. Cung cấp giấy tờ chứng minh thu nhập

  Hóa đơn sinh hoạt chủ hộ khẩu (điện, nước..)

   

  8. Chọn các gói sản phẩm tín dụng

  Vay theo Hóa đơn sinh hoạt

   

  9. Số tiền muốn vay thấp nhất (triệu đồng)

  70

   

  10. Số tiền muốn vay cao nhất (triệu đồng)

  100

   

  11. Bạn đã có nợ & còn đang trả góp các loại vay nào?

  Vay không thế chấp (Vay tín chấp: theo bảng lương, bảo hiểm, hóa đơn..)

   

  12. Nếu có đang nợ. Tổng dư nợ hiện tại còn nợ bao nhiêu (triệu đồng)

  100

   

  13. Các tổ chức mà bạn còn đang trả nợ vay ?

  OCB

   

  14. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 30 ngày

  Không có trả lãi trễ hẹn quá 30 ngày lần nào.

   

  15. Có nộp hồ sơ xin vay tại các đơn vị và bị từ chối (trong 4 tháng gần đây)

  SHB Finance

   

  16. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  ...

   Lượt sử:

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia