• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Vay tiền mặt 30 triệu - Mai Hoa

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  Mai Hoa

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  Minh Quán. Trấn Yên. Yên Bái

   

  3. Nơi đăng ký vay vốn

  TP. yên bái. Tỉnh Yên Bái

   

  4. Bạn đã có làm sổ tạm trú KT3 tại nơi đang sống, khi ở khác địa chỉ hộ khẩu.

  Vẫn sống tại địa chỉ hộ khẩu

   

  5. Số tiền muốn vay cao nhất (triệu đồng)

  40

   

  6. Số tiền muốn vay thấp nhất (triệu đồng)

  30

   

  7. Cung cấp giấy tờ chứng minh thu nhập như sau:

  Đứng tên Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã trên 06 tháng
  Đứng tên Sim điện thoại Viettel >6 tháng

   

  8. Nghề nghiệp công việc hiện tại

  Tủ kinh doanh

   

  9. Mức thu nhập bình quân mỗi tháng (triệu/tháng)

  10

   

  10. Bạn đã vay nợ và còn đang trả các khoản vay nào sau đây:

  Vay tiền mặt tín chấp

   

  11. Nếu có đang nợ. Tổng dư nợ hiện tại còn nợ bao nhiêu (triệu đồng)

  25

   

  12. Các tổ chức mà bạn còn đang trả nợ vay ?

  Ngân hàng khác...

   

  13. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Không có trả lãi trễ hẹn quá 10 ngày lần nào.

   

  14. Có nộp hồ sơ xin vay tại các đơn vị và bị từ chối (trong 4 tháng gần đây)

  Chưa nộp hồ sơ bất kỳ đâu

   

  15. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  ...

   Lượt sử:

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia