• Kết nối thương mại, dịch vụ
  Vay tiền mặt 200-300 triệu - VĂN THẠCH

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  VĂN THẠCH

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  CAN LỘC - HÀ TỈNH

   

  3. Nơi đăng ký vay vốn

  TP. HỒ CHÍ MINH

   

  4. Bạn đã có làm sổ tạm trú KT3 tại nơi đang sống, khi ở khác địa chỉ hộ khẩu.

  Đã có sổ tạm trú KT3 tại nơi đang ở

   

  5. Nghề nghiệp công việc hiện tại đang làm

  KINH DOANH

   

  6. Mức thu nhập cá nhân bạn bình quân mỗi tháng (triệu đồng)

  50

   

  7. Cung cấp giấy tờ chứng minh thu nhập

  Hóa đơn sinh hoạt chủ hộ khẩu (điện, nước..)
  Sao kê tài khoản thẻ tín dụng
  Sim điện thoại (sử dụng >1 năm)
  Sao kê tài khoản giao dịch thẻ ATM

   

  8. Chọn các gói sản phẩm tín dụng

  Vay theo Hóa đơn sinh hoạt
  Vay theo Sim điện thoại
  Vay theo Thẻ tín dụng
  Vay theo thẻ ATM

   

  9. Số tiền muốn vay thấp nhất (triệu đồng)

  200

   

  10. Số tiền muốn vay cao nhất (triệu đồng)

  300

   

  11. Bạn đã có nợ & còn đang trả góp các loại vay nào?

  Không có vay nợ

   

  12. Nếu có đang nợ. Tổng dư nợ hiện tại còn nợ bao nhiêu (triệu đồng)

  0

   

  13. Các tổ chức mà bạn còn đang trả nợ vay ?

  0

   

  14. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 30 ngày

  Không có trả lãi trễ hẹn quá 30 ngày lần nào.

   

  15. Có nộp hồ sơ xin vay tại các đơn vị và bị từ chối (trong 4 tháng gần đây)

  Chưa nộp hồ sơ bất kỳ đâu

   

  16. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Muốn tham khảo thêm các công ty khác

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  THỦ TỤC ĐƠN GIẢN - NHANH CHÓNG

   Lượt sử:

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia