• Kết nối thương mại, dịch vụ
  Vay tiền mặt 20 triệu - Thanh Tùy

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  Thanh Tùy

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  TK8-TT Quy Đạt- Huyện Minh Hóa- Tỉnh Quảng Bình

   

  3. Nơi đăng ký vay vốn

  Huyện Minh Hóa+Tỉnh Quảng Bình

   

  4. Bạn đã có làm sổ tạm trú KT3 tại nơi đang sống, khi ở khác địa chỉ hộ khẩu.

  Vẫn ở tại địa chỉ hộ khẩu

   

  5. Nghề nghiệp công việc hiện tại đang làm

  Công chức

   

  6. Mức thu nhập cá nhân bạn bình quân mỗi tháng (triệu đồng)

  10

   

  7. Cung cấp giấy tờ chứng minh thu nhập

  Hợp đồng lao động+Sao kê lương chuyển khoản (03 tháng gần đây)
  Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
  Cà vẹt xe máy chính chủ
  Sim điện thoại (sử dụng >1 năm)
  Hợp đồng tín dụng cũ

   

  8. Chọn các gói sản phẩm tín dụng

  Vay theo Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

   

  9. Số tiền muốn vay thấp nhất (triệu đồng)

  20

   

  10. Số tiền muốn vay cao nhất (triệu đồng)

  20

   

  11. Bạn đã có nợ & còn đang trả góp các loại vay nào?

  Vay có chấp tài sản (nhà đất, xe ôtô..)

   

  12. Nếu có đang nợ. Tổng dư nợ hiện tại còn nợ bao nhiêu (triệu đồng)

  300

   

  13. Các tổ chức mà bạn còn đang trả nợ vay ?

  Ngân hàng

   

  14. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 30 ngày

  Không có trả lãi trễ hẹn quá 30 ngày lần nào.

   

  15. Có nộp hồ sơ xin vay tại các đơn vị và bị từ chối (trong 4 tháng gần đây)

  Chưa nộp hồ sơ bất kỳ đâu

   

  16. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  ...

   Lượt sử:

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia