• Kết nối thương mại, dịch vụ
  Vay tiền mặt 20-30 triệu - Thúy Vi

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  Thúy Vi

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  Cái răng+cần thơ

   

  3. Nơi đăng ký vay vốn

  ba láng,cái răng,cần thơ

   

  4. Bạn đã có làm sổ tạm trú KT3 tại nơi đang sống, khi ở khác địa chỉ hộ khẩu.

  Vẫn ở tại địa chỉ hộ khẩu

   

  5. Nghề nghiệp công việc hiện tại đang làm

  Buôn bán

   

  6. Mức thu nhập cá nhân bạn bình quân mỗi tháng (triệu đồng)

  12

   

  7. Cung cấp giấy tờ chứng minh thu nhập

  Sim điện thoại (sử dụng >1 năm)
  Sao kê tài khoản giao dịch thẻ ATM

   

  8. Chọn các gói sản phẩm tín dụng

  Vay theo Sim điện thoại
  Vay theo Thẻ tín dụng
  Vay theo thẻ ATM

   

  9. Số tiền muốn vay thấp nhất (triệu đồng)

  20

   

  10. Số tiền muốn vay cao nhất (triệu đồng)

  30

   

  11. Bạn đã có nợ & còn đang trả góp các loại vay nào?

  Hiện tại không có nợ tại bất kỳ tổ chức nào

   

  12. Nếu có đang nợ. Tổng dư nợ hiện tại còn nợ bao nhiêu (triệu đồng)

  0

   

  13. Các tổ chức mà bạn còn đang trả nợ vay ?

  0

   

  14. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 30 ngày

  Có, cách đây > 5 năm

   

  15. Có nộp hồ sơ xin vay tại các đơn vị và bị từ chối (trong 4 tháng gần đây)

  0

   

  16. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  ...

   Lượt sử:

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia