• Kết nối thương mại, dịch vụ
  Vay sửa nhà 50 triệu - TM - H'Giang

  1. Họ tên

  H'Giang

   

  2. Nơi đăng ký vay vốn

  Huyện chư pưh. Tỉnh gia Lai

   

  3. Số tiền muốn vay (triệu)

  50

   

  4. Mục đích xây dựng

  Sửa chữa nhà đơn giản nên không xin giấy phép

   

  5. Dùng tài sản nào để thế chấp vay

  Đất nông nghiệp: trồng cây, trồng lúa
  Xe ôtô (lưu hành không quá 5 năm)

   

  6. Giá trị mua bán hiện nay của tài sản thế chấp bao nhiêu (triệu đồng)?

  200

   

  7. Địa chỉ tài sản thế chấp

  Huyện chư pưh. Tỉnh gia Lai

   

  8. Nguồn thu nhập hiện tại

  Đi làm nhận lương bằng tiền mặt (Hợp đồng lao động+ xác nhận lương)

   

  9. Mức thu nhập bình quân mỗi tháng (triệu)

  15

   

  10. Bạn đã vay nợ và còn đang trả các khoản vay nào sau đây:

  Hiện tại không có vay nợ tại bất kỳ tổ chức nào

   

  11. Nếu có đang nợ. Tổng dư nợ hiện tại còn nợ bao nhiêu (triệu)

  0

   

  12. Tên tất cả các tổ chức đang còn trả nợ

  0

   

  13. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Có, nhưng cách đây < 1 năm

   

  14. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  Tôi muốn hỗ trợ vay vốn ngân hàng

   Lượt sử:

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia