• Cộng đồng tư vấn trực tuyến
  Vay sửa chữa nhà ở 200 triệu - TM - Cao Thế Anh

  1. Họ tên

  Cao Thế Anh

   

  2. Nơi đăng ký vay vốn

  Đồng lê - tuyên hoá- quảng bình

   

  3. Số tiền muốn vay (triệu)

  200

   

  4. Mục đích xây dựng

  Sửa chữa nhà đơn giản nên không xin giấy phép

   

  5. Dùng tài sản nào để thế chấp vay

  Nhà đất ở (đất thổ cư)
  Đất nông nghiệp: trồng cây, trồng lúa

   

  6. Giá trị mua bán hiện nay của tài sản thế chấp khoảng (triệu)?

  500

   

  7. Địa chỉ tài sản thế chấp

  Đồng lê - tuyên hoá- quảng bình

   

  8. Nguồn thu nhập hiện tại

  Đi làm nhận lương bằng tiền mặt (Hợp đồng lao động+ xác nhận lương)

   

  9. Mức thu nhập bình quân mỗi tháng (triệu)

  15

   

  10. Bạn đã vay nợ và còn đang trả các khoản vay nào sau đây:

  Mua hàng trả góp: điện thoại, hàng gia dụng...

   

  11. Nếu có đang nợ. Tổng dư nợ hiện tại còn nợ bao nhiêu (triệu)

  80

   

  12. Bạn còn đang vay nợ ở các tổ chức nào khác

  Home Credit

   

  13. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Không có trả lãi trễ hẹn quá 10 ngày lần nào.

   

  14. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  Mong được giúp đỡ

   Lượt sử:

  Kết nối cộng đồng

   Yêu cầu tư vấn

   Miễn phí gửi yêu cầu tư vấn đến chúng tôi. Không cần đăng ký tài khoản!

   TƯ VẤN

   Chuyên gia tư vấn

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn hỗ trợ tư vấn khách hàng?

   THAM GIA

  Kết nối cộng đồng

   Yêu cầu tư vấn

   Miễn phí gửi yêu cầu tư vấn đến chúng tôi. Không cần đăng ký tài khoản!

   TƯ VẤN

   Chuyên gia tư vấn

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn hỗ trợ tư vấn khách hàng?

   THAM GIA