• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Vay mua xe Peugeot 3008 trả góp 1,1 tỷ - TM - Quốc Dũng

  1. Họ tên

  Quốc Dũng

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  Đồng Đen, Tân Bình, TP HCM

   

  3. Địa chỉ nơi sinh sống

  Đồng Đen, Tân Bình, TP HCM

   

  4. Mua xe ôtô mới hay cũ?

  Mua xe ôtô mới

   

  5. Tên chiếc xe ôtô (xe tải) cần mua

  Peugeot 3008

   

  6. Giá trị của xe ôtô muốn mua (triệu)

  1100

   

  7. Lấy Biển số xe do tỉnh/thành phố nào cấp

  TP HCM

   

  8. Số tiền duyệt thấp nhất sẽ vay? (triệu đồng)

  1100

   

  9. Mục đích sử dụng xe mua

  Đi lại sinh hoạt gia đình

   

  10. Dùng tài sản nào để thế chấp vay

  Tài sản nhà đất (đã sở hữu)

   

  11. Nguồn thu nhập hiện tại

  Đi làm nhận lương bằng tiền mặt (Hợp đồng lao động+ xác nhận lương)

   

  12. Mức thu nhập bình quân mỗi tháng cả vợ chồng

  50

   

  13. Loại khoản vay còn đang trả nợ (cả Vợ chồng)

  Không có vay nợ tại bất kỳ tổ chức nào

   

  14. Tổng số tiền còn nợ của cả vợ chồng

  0

   

  15. Tên tất cả các tổ chức đang còn trả nợ

  0

   

  16. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày (cả vợ chồng)

  Không có trả lãi trễ hẹn quá 10 ngày lần nào.

   

  17. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu khác (nếu có)

  ...

   Lượt sử:

  Sàn giao dịch

   Khách hàng cần tư vấn

   Hãy đăng tin nhu cầu tư vấn lên Web để chuyên viên tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Ngân hàng, Công ty uy tín sẽ liên hệ tư vấn khách hàng.

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Khách hàng cần tư vấn

   Hãy đăng tin nhu cầu tư vấn lên Web để chuyên viên tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Ngân hàng, Công ty uy tín sẽ liên hệ tư vấn khách hàng.

   Tham gia