• Các lĩnh vực tư vấn
  Vay mua xe ôtô mới KIA Sorento 450 triệu - nguyễn mậu huy trung

  1. Họ tên

  nguyễn mậu huy trung

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  cam nghia cam ranh khanh hoa

   

  3. Nơi đang đăng ký vay vốn

  cam nghia cam ranh khanh hoa

   

  4. Mua xe ôtô mới hay cũ?

  Mua xe ôtô mới

   

  5. Tên chiếc xe ôtô (xe tải) cần mua

  KIA sorento

   

  6. Giá trị của xe ôtô muốn mua (triệu)

  799

   

  7. Lấy Biển số xe do tỉnh/thành phố nào cấp

  khanh hoa

   

  8. Số tiền duyệt thấp nhất sẽ vay? (triệu đồng)

  230

   

  9. Mục đích sử dụng xe mua

  Kinh doanh dịch vụ khác

   

  10. Dùng tài sản nào để thế chấp vay

  Dùng chính xe ôtô mua để thế chấp

   

  11. Nguồn thu nhập hiện tại

  Nhà đất cho thuê (đứng tên sổ nhà đất)

   

  12. Mức thu nhập bình quân mỗi tháng cả vợ chồng

  40

   

  13. Loại khoản vay còn đang trả nợ (cả Vợ chồng)

  Vay tiền mặt tín chấp

   

  14. Tổng số tiền còn nợ của cả vợ chồng

  50

   

  15. Tên tất cả các tổ chức đang còn trả nợ

  OCB

   

  16. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày (cả vợ chồng)

  Không có trả lãi trễ hẹn quá 10 ngày lần nào.

   

  17. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia