• Các lĩnh vực tư vấn
  Vay mua xe ôtô mới Kia moning S 2019 - TM - Phạm Khánh Truyền

  1. Họ tên

  Phạm Khánh Truyền

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  Phường Gia Sàng TP Thái Nguyên

   

  3. Nơi đang đăng ký vay vốn

  Thành phố Thái Nguyên

   

  4. Mua xe ôtô mới hay cũ?

  Mua xe ôtô mới

   

  5. Tên chiếc xe ôtô (xe tải) cần mua

  Kia moning S 2019

   

  6. Giá trị của xe ôtô muốn mua (triệu)

  390

   

  7. Lấy Biển số xe do tỉnh/thành phố nào cấp

  Thái Nguyên

   

  8. Số tiền duyệt thấp nhất sẽ vay? (triệu đồng)

  300

   

  9. Mục đích sử dụng xe mua

  Đi lại sinh hoạt gia đình

   

  10. Dùng tài sản nào để thế chấp vay

  Tài sản nhà đất (đã sở hữu)

   

  11. Nguồn thu nhập hiện tại

  Đi làm nhận lương bằng tiền mặt (Hợp đồng lao động+ xác nhận lương)

   

  12. Mức thu nhập bình quân mỗi tháng cả vợ chồng

  18

   

  13. Loại khoản vay còn đang trả nợ (cả Vợ chồng)

  Không có vay nợ tại bất kỳ tổ chức nào

   

  14. Tổng số tiền còn nợ của cả vợ chồng

  0

   

  15. Tên tất cả các tổ chức đang còn trả nợ

  0

   

  16. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày (cả vợ chồng)

  Không có trả lãi trễ hẹn quá 10 ngày lần nào.

   

  17. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

   

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia