• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Vay mua xe ô tô Peugeot 3008 mới - Thu hoa

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  Thu hoa

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  Q12

   

  3. Nơi đang đăng ký vay vốn

  Q7

   

  4. Mua xe ôtô mới hay cũ?

  Mua xe ôtô mới

   

  5. Tên chiếc xe ôtô (xe tải) cần mua

  Peugeot 3008

   

  6. Giá trị của xe ôtô muốn mua (triệu)

  1,027

   

  7. Lấy Biển số xe do tỉnh/thành phố nào cấp

  Tphcm

   

  8. Số tiền duyệt thấp nhất sẽ vay? (triệu đồng)

  65000000

   

  9. Mục đích sử dụng xe mua

  Đi lại sinh hoạt gia đình

   

  10. Dùng tài sản nào để thế chấp vay

  Dùng chính xe ôtô mua để thế chấp

   

  11. Nguồn thu nhập hiện tại

  Không có giấy tờ chứng minh được thu nhập

   

  12. Mức thu nhập bình quân mỗi tháng cả vợ chồng

  40

   

  13. Loại khoản vay còn đang trả nợ (cả Vợ chồng)

  Mua hàng trả góp: điện thoại, hàng gia dụng...

   

  14. Tổng số tiền còn nợ của cả vợ chồng

  19

   

  15. Tên tất cả các tổ chức đang còn trả nợ

  Home credit

   

  16. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày (cả vợ chồng)

  Không có trả lãi trễ hẹn quá 10 ngày lần nào.

   

  17. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  ...

   Lượt sử:

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia