• Các lĩnh vực tư vấn
  Vay mua đất nền dư án 100 triệu - CK - Thị Trang

  1. Họ tên

  Thị Trang

   

  2. Nơi đăng ký vay vốn

  Hồng Bàng+ Hải Phòng

   

  3. Loại Bất động sản sẽ mua

  Đất nền - Dự án

   

  4. Bạn đã đặt cọc mua bán nhà đất chưa?

  Đã có giấy đặt cọc mua nhà đất

   

  5. Số tiền duyệt thấp nhất sẽ vay? (triệu đồng)

  100

   

  6. Dùng tài sản nào để thế chấp vay

  Dùng chính nhà đất mua để thế chấp

   

  7. Giá trị hiện tại của tài sản thế chấp là bao nhiêu (triệu đồng)

  350

   

  8. Thông tin tài sản dùng thế chấp

  Huyện An Dương+ Hải phòng

   

  9. Nguồn thu nhập hiện tại

  Đi làm nhận lương qua ATM (Hợp đồng lao động+Sao kê lương)

   

  10. Mức thu nhập bình quân mỗi tháng (triệu)

  19

   

  11. Bạn đã vay nợ và còn đang trả các khoản vay nào sau đây:

  Vay tiền mặt tín chấp

   

  12. Nếu có đang nợ. Tổng dư nợ hiện tại còn nợ bao nhiêu (triệu)

  22

   

  13. Bạn còn đang vay nợ ở các tổ chức nào

  Vpbank

   

  14. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Không có trả lãi trễ hẹn quá 10 ngày lần nào.

   

  15. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác

   

  Yêu cầu khác của bạn?

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia