• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Vay mua đất nền 1,2 tỷ - CK - PHƯỢNG NHƯ

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  PHƯỢNG NHƯ

   

  2. Nơi đăng ký vay vốn

  quận 7 tp.hcm

   

  3. Loại Bất động sản sẽ mua

  Đất nền - Dự án

   

  Bạn đã đặt cọc mua bán nhà đất chưa?

  Đang thương lượng giá cả chưa xong

   

  4. Số tiền duyệt thấp nhất sẽ vay? (triệu đồng)

  1,200

   

  5. Dùng tài sản nào để thế chấp vay

  Dùng chính nhà đất mua để thế chấp

   

  6. Giá trị hiện tại của tài sản thế chấp là bao nhiêu (triệu đồng)

  2,850

   

  7. Thông tin tài sản dùng thế chấp

  quận 7 tp. hcm

   

  8. Nguồn thu nhập hiện tại

  Đi làm nhận lương qua ATM (Hợp đồng lao động+Sao kê lương)

   

  9. Mức thu nhập bình quân mỗi tháng cả vợ chồng (triệu đồng)

  30

   

  10. Bạn đã vay nợ và còn đang trả các khoản vay nào sau đây:

  Không có vay nợ ở bất kỳ tổ chức nào

   

  11. Nếu có đang nợ. Tổng dư nợ hiện tại còn nợ bao nhiêu (triệu)

  0

   

  12. Bạn còn đang vay nợ ở các tổ chức nào

  0

   

  13. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  14. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  ...

   Lượt sử:

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia