• Các lĩnh vực tư vấn
  Vay kinh doanh thế chấp xe ôtô 200 triệu - GPKD - Huy Điền

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật )

  Huy Điền

   

  2. Nơi đăng ký vay vốn

  Bình Tân-Tp HCM

   

  3. Số tiền duyệt thấp nhất sẽ vay? (triệu đồng)

  200

   

  4. Mục đích vay vốn?

  Vay kinh doanh đã có đăng ký giấy phép > 1 năm

   

  5. Hình thức trả lãi hàng tháng

  Trả góp gốc lãi hàng tháng (vay dài hạn >12 tháng)

   

  6. Dùng tài sản nào để thế chấp vay

  Xe ôtô (lưu hành không quá 5 năm)

   

  7. Địa chỉ tài sản thế chấp 

  Bình Tân-Tp HCM

   

  8. Giá trị mua bán của tài sản thế chấp (triệu)

  320

   

  9. Nguồn thu nhập hiện tại

  Xe ôtô cho thuê (đứng tên Carvet xe)
  Kinh doanh đã có đăng ký giấy phép

   

  10. Mức thu nhập bình quân vợ chồng mỗi tháng (triệu)

  20

   

  11. Bạn đã vay nợ và còn đang trả các khoản vay nào sau đây:

  Vay vốn có thế chấp tài sản nhà đất, xe ôtô

   

  12. Nếu có đang nợ. Tổng dư nợ hiện tại còn nợ bao nhiêu (triệu)

  100

   

  13. Tên các tổ chức hiện đang vay nợ

  Eximbank

   

  14. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Không, chưa từng trả lãi trễ hẹn lần nào

   

  15. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác

   

  Nội dung yều cầu bạn?

  Tu van vay the chap oto + mở thẻ tín dụng

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia