• Các lĩnh vực tư vấn
  Vay kinh doanh có thế chấp đất nông nghiệp - CK - quốc tuế

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật )

  quốc tuế

   

  2. Nơi đăng ký vay vốn

  Long thành đồng nai

   

  3. Số tiền duyệt thấp nhất sẽ vay? (triệu đồng)

  200

   

  4. Mục đích vay vốn?

  Vay kinh doanh chưa có đăng ký giấy phép

   

  5. Hình thức trả lãi hàng tháng

  Trả góp gốc lãi hàng tháng (vay dài hạn >12 tháng)

   

  6. Dùng tài sản nào để thế chấp vay

  Đất nông nghiệp: trồng cây, trồng lúa

   

  7. Địa chỉ tài sản thế chấp 

  Xã long an huyen long thành tỉnh đồng nai

   

  8. Giá trị mua bán của tài sản thế chấp (triệu)

  3,000

   

  9. Nguồn thu nhập hiện tại

  Đi làm nhận lương qua ATM (Hợp đồng lao động+Sao kê lương)

   

  10. Mức thu nhập bình quân vợ chồng mỗi tháng (triệu)

  15

   

  11. Bạn đã vay nợ và còn đang trả các khoản vay nào sau đây:

  Mua hàng trả góp: điện thoại, hàng gia dụng..

   

  12. Nếu có đang nợ. Tổng dư nợ hiện tại còn nợ bao nhiêu (triệu)

  28

   

  13. Tên các tổ chức hiện đang vay nợ

  HDsaison

   

  14. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Không, chưa từng trả lãi trễ hẹn lần nào

   

  15. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Nội dung yều cầu bạn?

  Mình muốn ngân hàng tư vấn giup mình

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia