• Các lĩnh vực tư vấn
  Tư vấn mua bảo hiểm sức khỏe tiêu chuẩn - Nguyễn Thị Thanh Thúy

  1. Họ tên

  Nguyễn Thị Thanh Thúy

   

  2. Hộ khẩu thường trú

  thanh trì hà nội

   

  3. Nơi đăng ký mua bảo hiểm

  thanh trì hà nội

   

  4. Chọn loại bảo hiểm sức cần tư vấn?

  Bảo hiểm Sức khỏe Tiêu chuẩn

   

  5. Đối tượng mua bảo hiểm là:

  Bản thân tôi
  Con nhỏ

   

  5. Bạn dự kiến sẽ đóng Phí bảo hiểm khoảng bao nhiêu?

  1tr/tháng

   

  6. Nghề nghiệp công việc người sẽ bảo hiểm

  công chức

   

  7. Bạn đã từng mua bảo hiểm sức khỏe của công ty nào chưa?

  manulife

   

  8. Yêu cầu công ty bảo hiểm tư vấn

  Tôi chỉ cần 01 công ty bảo hiểm tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia