• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Tư vấn mua bảo hiểm sức khỏe thai sản - Đặng Thị Lan

  1. Họ tên

  Đặng Thị Lan

   

  2. Hộ khẩu thường trú

  Nam sách - hải dương

   

  3. Nơi đăng ký mua bảo hiểm

  Thanh xuân - Hà Nội

   

  4. Chọn loại bảo hiểm sức cần tư vấn?

  Bảo hiểm Sức khỏe Tiêu chuẩn

   

  5. Đối tượng mua bảo hiểm là:

  Bản thân tôi
   

   

  5. Bạn dự kiến sẽ đóng Phí bảo hiểm khoảng bao nhiêu?

  5 triệu

   

  6. Nghề nghiệp công việc người sẽ bảo hiểm

  Nhân viên văn phòng

   

  7. Bạn đã từng mua bảo hiểm sức khỏe của công ty nào chưa?

  Chưa

   

  8. Yêu cầu công ty bảo hiểm tư vấn

  Tôi chỉ cần 01 công ty bảo hiểm tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  Tôi mua bảo hiểm thai sản

   Lượt sử:

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia