• Các lĩnh vực tư vấn
  Tư vấn mua bảo hiểm sức khỏa tiêu chuẩn 1 triệu - Phan Nhật Dũng

  1. Họ tên

  Phan Nhật Dũng

   

  2. Hộ khẩu thường trú

  Đức cơ - Gia lai

   

  3. Nơi đăng ký mua bảo hiểm

  Pleiku - Gia lai

   

  4. Chọn loại bảo hiểm sức cần tư vấn?

  Bảo hiểm Sức khỏe Tiêu chuẩn

   

  5. Đối tượng mua bảo hiểm là:

  Bố mẹ

   

  5. Bạn dự kiến sẽ đóng Phí bảo hiểm khoảng bao nhiêu?

  1 triệu

   

  6. Nghề nghiệp công việc người sẽ bảo hiểm

  Người già

   

  7. Bạn đã từng mua bảo hiểm sức khỏe của công ty nào chưa?

  0

   

  8. Yêu cầu công ty bảo hiểm tư vấn

  Tôi cần tham khảo vài công ty bảo hiểm

   

  Yêu cầu khác của bạn?

   

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia