• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Tư vấn mua bảo hiểm sức khỏa tiêu chuẩn 1 triệu - Phan Nhật Dũng

  1. Họ tên

  Phan Nhật Dũng

   

  2. Hộ khẩu thường trú

  Đức cơ - Gia lai

   

  3. Nơi đăng ký mua bảo hiểm

  Pleiku - Gia lai

   

  4. Chọn loại bảo hiểm sức cần tư vấn?

  Bảo hiểm Sức khỏe Tiêu chuẩn

   

  5. Đối tượng mua bảo hiểm là:

  Bố mẹ

   

  5. Bạn dự kiến sẽ đóng Phí bảo hiểm khoảng bao nhiêu?

  1 triệu

   

  6. Nghề nghiệp công việc người sẽ bảo hiểm

  Người già

   

  7. Bạn đã từng mua bảo hiểm sức khỏe của công ty nào chưa?

  0

   

  8. Yêu cầu công ty bảo hiểm tư vấn

  Tôi cần tham khảo vài công ty bảo hiểm

   

  Yêu cầu khác của bạn?

   

   Lượt sử:

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia