• Các lĩnh vực tư vấn
  Tư vấn mua bảo hiểm nhân thọ & sức khỏe - Tuyet Mai

  1. Họ tên

  Tuyet Mai

   

  2. Hộ khẩu thường trú

  Tân phú, Hồ Chí Minh

   

  3. Nơi đăng ký mua bảo hiểm

  Tân phú, Hồ Chí Minh

   

  4. Chọn loại bảo hiểm sức cần tư vấn?

  Bảo hiểm Sức khỏe Cao cấp

   

  5. Đối tượng mua bảo hiểm là:

  Bố mẹ

   

  5. Bạn dự kiến sẽ đóng Phí bảo hiểm khoảng bao nhiêu?

  20

   

  6. Nghề nghiệp công việc người sẽ bảo hiểm

  0

   

  7. Bạn đã từng mua bảo hiểm sức khỏe của công ty nào chưa?

  Dai-ichi

   

  8. Yêu cầu công ty bảo hiểm tư vấn

  Tôi cần tham khảo vài công ty bảo hiểm

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  Bảo hiểm nhân thọ kiêm bảo hiểm sức khỏe cho người 66 tuổi.

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia