• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Tư vấn mua bảo hiểm nhân thọ & sức khỏe - Tuyet Mai

  1. Họ tên

  Tuyet Mai

   

  2. Hộ khẩu thường trú

  Tân phú, Hồ Chí Minh

   

  3. Nơi đăng ký mua bảo hiểm

  Tân phú, Hồ Chí Minh

   

  4. Chọn loại bảo hiểm sức cần tư vấn?

  Bảo hiểm Sức khỏe Cao cấp

   

  5. Đối tượng mua bảo hiểm là:

  Bố mẹ

   

  5. Bạn dự kiến sẽ đóng Phí bảo hiểm khoảng bao nhiêu?

  20

   

  6. Nghề nghiệp công việc người sẽ bảo hiểm

  0

   

  7. Bạn đã từng mua bảo hiểm sức khỏe của công ty nào chưa?

  Dai-ichi

   

  8. Yêu cầu công ty bảo hiểm tư vấn

  Tôi cần tham khảo vài công ty bảo hiểm

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  Bảo hiểm nhân thọ kiêm bảo hiểm sức khỏe cho người 66 tuổi.

   Lượt sử:

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia