• Các lĩnh vực tư vấn
  Tư vấn mua bảo hiểm nhân thọ - Nguyễn Thị Thanh Hà

  1. Họ tên

  Nguyễn Thị Thanh Hà

   

  2. Hộ khẩu thường trú

  Trúc Lâm, Gio Quang, Gio Linh, Quảng Trị

   

  3. Nơi đăng ký mua bảo hiểm

  Trúc Lâm, Gio Quang, Gio Linh, Quảng Trị

   

  4. Chọn loại bảo hiểm nhân thọ cần tư vấn?

  Kế hoạch bảo vệ gia đình

   

  5. Đối tượng mua bảo hiểm là:

  Bản thân tôi

   

  5. Bạn dự kiến sẽ đóng Phí bảo hiểm khoảng bao nhiêu?

  1

   

  6. Nghề nghiệp công việc người sẽ bảo hiểm

  Giáo viên

   

  7. Bạn đã từng mua bảo hiểm sức khỏe của công ty nào chưa?

  Không có

   

  8. Yêu cầu công ty bảo hiểm tư vấn

  Tôi chỉ cần 01 công ty bảo hiểm tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  Bảo hiểm Manulife

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia