• Các lĩnh vực tư vấn
  Tư vấn mua bảo hiểm nhân thọ 9 triệu - Nguyễn Văn Bưu

  1. Họ tên

  Nguyễn Văn Bưu

   

  2. Hộ khẩu thường trú

  ấp Bến. Xã An Thạnh. Huyện Bến Cầu. TÂY NINH

   

  3. Nơi đăng ký mua bảo hiểm

  Trường Chinh. Tân sơn Nhì. Tân Phú, hồ chí minh

   

  4. Chọn loại bảo hiểm nhân thọ cần tư vấn?

  Kế hoạch tiết kiệm tích lũy tài chính

   

  5. Đối tượng mua bảo hiểm là:

  Bản thân tôi
   

   

  5. Bạn dự kiến sẽ đóng Phí bảo hiểm khoảng bao nhiêu?

  9 triệu

   

  6. Nghề nghiệp công việc người sẽ bảo hiểm

  Nhân viên Bảo trì

   

  7. Bạn đã từng mua bảo hiểm sức khỏe của công ty nào chưa?

  Không có

   

  8. Yêu cầu công ty bảo hiểm tư vấn

  Tôi cần tham khảo vài công ty bảo hiểm

   

  Yêu cầu khác của bạn?

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia