• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Tư vấn mua bao hiểm nhân thọ 15 triệu - Thế Anh

  1. Họ tên

  Thế Anh

   

  2. Hộ khẩu thường trú

  Thanh lâm , mê linh , hà nội

   

  3. Nơi đăng ký mua bảo hiểm

  Thanh lâm , mê linh , hà nội

   

  4. Chọn loại bảo hiểm nhân thọ cần tư vấn?

  Kế hoạch bảo vệ gia đình

   

  5. Đối tượng mua bảo hiểm là:

  Vợ/chồng
  Con nhỏ

   

  5. Bạn dự kiến sẽ đóng Phí bảo hiểm khoảng bao nhiêu?

  15 triệu

   

  6. Nghề nghiệp công việc người sẽ bảo hiểm

  Kỹ thuật điện

   

  7. Bạn đã từng mua bảo hiểm sức khỏe của công ty nào chưa?

  Không

   

  8. Yêu cầu công ty bảo hiểm tư vấn

  Tôi cần tham khảo vài công ty bảo hiểm

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  Xin đc tư vấn ạ

   Lượt sử:

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia