• Các lĩnh vực tư vấn
  Tư vấn mua bảo hiểm nhân thọ 12 triệu/năm - Thị Tươi

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  Thị Tươi

   

  2. Hộ khẩu thường trú

  Thôn 7 xã eapal huyện eakar tỉnh daklak

   

  3. Nơi đăng ký mua bảo hiểm

  Thôn 7 xã eapal huyện eakar tỉnh daklak

   

  4. Chọn loại bảo hiểm nhân thọ cần tư vấn?

  Kế hoạch bảo vệ gia đình

   

  5. Đối tượng mua bảo hiểm là:

  Bản thân tôi
  Con nhỏ

   

  5. Bạn dự kiến sẽ đóng Phí bảo hiểm khoảng bao nhiêu?

  12tr năm

   

  6. Nghề nghiệp công việc người sẽ bảo hiểm

  Làm vườn

   

  7. Bạn đã từng mua bảo hiểm sức khỏe của công ty nào chưa?

  Daiichi

   

  8. Yêu cầu công ty bảo hiểm tư vấn

  Tôi cần tham khảo vài công ty bảo hiểm

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  Bao ve suc khoe khi rui do

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia