• Các lĩnh vực tư vấn
  Tư vấn bảo hiểm nhân thọ tích lũy tài chính - Phương Thảo

  1. Họ tên (bảo mật thông tin)

  Phương Thảo

   

  2. Hộ khẩu thường trú

  Phường lái thiêu, thuận an, bình dương

   

  3. Nơi đăng ký mua bảo hiểm

  Phường lái thiêu, thuận an, bình dương

   

  4. Chọn loại bảo hiểm nhân thọ cần tư vấn?

  Kế hoạch tiết kiệm tích lũy tài chính

   

  5. Đối tượng mua bảo hiểm là:

  Bản thân tôi

   

  5. Bạn dự kiến sẽ đóng Phí bảo hiểm khoảng bao nhiêu?

  3

   

  6. Nghề nghiệp công việc người sẽ bảo hiểm

  Buôn bán

   

  7. Bạn đã từng mua bảo hiểm sức khỏe của công ty nào chưa?

  Không

   

  8. Yêu cầu công ty bảo hiểm tư vấn

  Tôi chỉ cần 01 công ty bảo hiểm tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  Xin đc tư vấn ạ

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia