• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Tư vấn bảo hiểm nhân thọ tích lũy tài chính - Phương Thảo

  1. Họ tên (bảo mật thông tin)

  Phương Thảo

   

  2. Hộ khẩu thường trú

  Phường lái thiêu, thuận an, bình dương

   

  3. Nơi đăng ký mua bảo hiểm

  Phường lái thiêu, thuận an, bình dương

   

  4. Chọn loại bảo hiểm nhân thọ cần tư vấn?

  Kế hoạch tiết kiệm tích lũy tài chính

   

  5. Đối tượng mua bảo hiểm là:

  Bản thân tôi

   

  5. Bạn dự kiến sẽ đóng Phí bảo hiểm khoảng bao nhiêu?

  3

   

  6. Nghề nghiệp công việc người sẽ bảo hiểm

  Buôn bán

   

  7. Bạn đã từng mua bảo hiểm sức khỏe của công ty nào chưa?

  Không

   

  8. Yêu cầu công ty bảo hiểm tư vấn

  Tôi chỉ cần 01 công ty bảo hiểm tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  Xin đc tư vấn ạ

   Lượt sử:

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia