• Cộng đồng tư vấn trực tuyến
  Tư vấn bảo hiểm nhân thọ - Đỗ Thị Thu Huyền

  1. Họ tên

  Đỗ Thị Thu Huyền

   

  2. Nơi sinh sống

  Thị xã sơn tây, hà nội

   

  3. Nơi đăng ký mua bảo hiểm

  Từ liêm, hà nội

   

  4. Loại bảo hiểm cần tư vấn

  Bảo hiểm Nhân thọ

   

  5. Bạn có thể đóng Phí bảo hiểm bao nhiêu (triệu/tháng)

  2

   

  5. Đối tượng mua bảo hiểm là:

  Bản thân tôi

   

  6. Nghề nghiệp công việc người sẽ bảo hiểm

  0

   

  7. Mục địch mua bảo hiểm của bạn

  Tích lũy

   

  8. Nêu ra các Công ty bạn hiện có tham gia bảo hiểm:

  Vietcombank

   

  9. Yêu cầu công ty bảo hiểm tư vấn

  Tôi chỉ cần 01 công ty bảo hiểm tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  E mới tham gia một năm và có nhu cầu rút tiền bảo hiểm có được ko ạ

   Lượt sử:

  Kết nối cộng đồng

   Yêu cầu tư vấn

   Miễn phí gửi yêu cầu tư vấn đến chúng tôi. Không cần đăng ký tài khoản!

   TƯ VẤN

   Chuyên gia tư vấn

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn hỗ trợ tư vấn khách hàng?

   THAM GIA

  Kết nối cộng đồng

   Yêu cầu tư vấn

   Miễn phí gửi yêu cầu tư vấn đến chúng tôi. Không cần đăng ký tài khoản!

   TƯ VẤN

   Chuyên gia tư vấn

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn hỗ trợ tư vấn khách hàng?

   THAM GIA