• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Tư vấn bảo hiểm nhân thọ - Đỗ Thị Thu Huyền

  1. Họ tên

  Đỗ Thị Thu Huyền

   

  2. Nơi sinh sống

  Thị xã sơn tây, hà nội

   

  3. Nơi đăng ký mua bảo hiểm

  Từ liêm, hà nội

   

  4. Loại bảo hiểm cần tư vấn

  Bảo hiểm Nhân thọ

   

  5. Bạn có thể đóng Phí bảo hiểm bao nhiêu (triệu/tháng)

  2

   

  5. Đối tượng mua bảo hiểm là:

  Bản thân tôi

   

  6. Nghề nghiệp công việc người sẽ bảo hiểm

  0

   

  7. Mục địch mua bảo hiểm của bạn

  Tích lũy

   

  8. Nêu ra các Công ty bạn hiện có tham gia bảo hiểm:

  Vietcombank

   

  9. Yêu cầu công ty bảo hiểm tư vấn

  Tôi chỉ cần 01 công ty bảo hiểm tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  E mới tham gia một năm và có nhu cầu rút tiền bảo hiểm có được ko ạ

   Lượt sử:

  Sàn giao dịch

   Khách hàng cần tư vấn

   Hãy đăng tin nhu cầu tư vấn lên Web để chuyên viên tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Ngân hàng, Công ty uy tín sẽ liên hệ tư vấn khách hàng.

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Khách hàng cần tư vấn

   Hãy đăng tin nhu cầu tư vấn lên Web để chuyên viên tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Ngân hàng, Công ty uy tín sẽ liên hệ tư vấn khách hàng.

   Tham gia