• Kết nối thương mại, dịch vụ
  Thỏa Thuận Sử Dụng

  QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

  Website Timkhachhang.vn

  Do Ông Lê Hồng Duy, phát triển nội dung chức năng với tên miền là: http://www.timkhachhang.vn (sau đây gọi tắt là: “Web”).

  Web hoạt động theo mô hình môi giới thương mại, dịch vụ trong các lĩnh vực: ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, xe ôtô.. giúp khách hàng kết nối nhanh chóng các đơn vị cung cấp sản phẩm, dich vụ uy tín.

  Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Tất cá các đối tượng sử dụng Web thì được hiểu như đã đồng ý với tất cả cam kết, thông báo, qui định chính sách nội dung trong Chính sách quy chế này và trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam.

  Điều 1 - GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

  Khách hàng - Bên mua - Người gửi yêu cầu tư vấn: các cá nhân có nhu cầu tư vấn và mua sản phẩm, dịch vụ.

  Thành viên - Bên bán - Người tư vấn: các nhân viên đang làm việc ở các tố chức, công ty cung cấp sản phẩm dịch vụ mà người mua cần.

  Web - Ban Quản trị trang website: những người quản lý điền hành hoạt động toàn bộ trang website này.

  Điều 2 - NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

  Các đối tượng sử dụng Web là Bên mua và Bên bán tự tìm hiểu và đồng ý tuân thủ toàn bộ các thông báo, qui định đã công bố trên Web ở mọi thời điểm.

  Web chỉ có trách nhiệm kết nối Bên mua và Bên bán với nhau chứ không tham gia vào hoạt động ký kết hợp đồng giao dịch mua bán.  Mọi giao dịch mua bán dựa trên nguyên tắc tự nguyện thỏa thuận giữa Bên mua và Bên bán với nhau. Bên mua phải tự kiểm tra, đánh giá và chịu hoàn toàn trách nhiệm khi quyết định thực hiện giao dịch mua bán với các Bên bán. Mọi tranh chấp phát sinh nếu có xảy ra trong quá trinh giao dịch mua bán này Web hoàn toàn miễn trách nhiệm liên quan trong mọi thời điểm.

  Điều 3 - BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

  Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư và quản lý nghiêm túc thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng thông tin của bạn phù hợp với Chính sách bảo mật được nêu rõ tại đây:  https://timkhachhang.vn/chinh-sach-bao-mat/

  Điều 4 - QUẢN LÝ THÔNG VI PHẠM QUI ĐỊNH

  Quy định thành viên:

  Thành viên không sử dụng dịch vụ của Web vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Web hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán các nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

  Thành viên không được gây mất uy tín của Web dưới mọi hình thức: làm mất đoàn kết giữa các thành viên, sử dụng tên đăng ký khác, thông qua một bên thứ ba..để tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Web.

  Thành viên không được copy, thay đổi, chỉnh sửa, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Web cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của chúng tôi.

  Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tài khoản đăng nhập, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba cho Web biết sớm để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  Quản lý sản phẩm, dịch vụ giao dịch

  Thành viên tham gia web phải cam kết tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về giao dịch trên web. Không giao dịch các sản phẩm trong danh sách sản phẩm cấm giao dịch:

  • Các chất ma túy;
  • Các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ;
  • Thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào;
  • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác (các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu..)
  • Đèn trời;
  • Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kĩ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an, quân trang;
  • Hóa chất độc; Tiền chất;
  • Rượu từ 15 độ trở lên;
  • Thực vật, động vật hoang dã;
  • Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có yếu tố độc tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người;
  • Mua bán các loại xe không có giấy tờ hay mất giấy tờ (Chú ý khi mua bán xe phải có bên thứ 3 chứng giấy tờ)
  • Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, văn hóa xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử);
  • Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách
  • Các loại mỹ phẩm y tế chưa được công bố với cơ quan có thẩm quyền;
  • Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
  • Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được sử dụng tại Việt Nam;
  • Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam
  • Mua bán thông tin cá nhân (email, điện thoại, danh sách khách hàng...)
  • .....

  Cơ chế kiểm soát thông tin đăng tải trên website:

  Chỉ có duy nhất Ban quản lý Web mới có quyền đăng tải các thông tin lên website. Bên bán và Bên mua không có chức năng tự đăng tin sản phẩm, dịch vụ công khai lên web. Do đó luôn đảm bảo sự kiểm soát tốt các thông tin đăng tải trên web.

  Điều 5 - TRÁCH NHIỆM KHI PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

  Khi thành viên thực hiện các giao dịch tại Web, bắt buộc tuân thủ đúng theo các thông báo, quy trình, hướng dẫn sử dụng ở thời điểm hiện tại.

  Ban quản lý Web cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia hoạt động như mong muốn thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Web qua địa chỉ email công bố trên web, chúng tôi sẽ khắc phục lỗi, tạo điều kiện cho các Thành viên tham gia trở lại sớm nhất có thể.

  Ban quản lý Web sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp các thông báo của các Thành viên không đến được Ban quản lý.

  ĐIỀU 6 - QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BAN QUẢN LÝ WEB

  Quyền của Ban quản lý Web

  Quyền yêu cầu các thành viên cung cấp đầy đủ và chịu trách nhiệm pháp lý về các thông tin có liên quan đến sản phẩm dịch vụ cung cấp cho người mua.

  Trong trường hợp thành viên cung cấp thông tin không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Ban quản lý Web có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên bất kỳ thời điểm nào.

  Chấm dứt một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là 10 ngày trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy định của Web hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động trên Web.

  Chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu phát hiện thành viên bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án.. các trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Web gặp phải trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Web, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.

  Chúng tôi giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Web theo luật bản quyền quốc tế và các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. “Trang Website: Timkhachhang.vn”, và tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Ông Lê Hồng Duy. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

  Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Web

  Trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên trang giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

  Trách nhiệm tuân thủ các quy định của Luật Thương mại và các quy định pháp luật liên quan về hoạt động khuyến mại.

  Trách nhiệm xây dựng, đảm bảo hoạt động web ổn định: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách quy định phục vụ cho hoạt động Web trong điều kiện và phạm vi cho phép. Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc xức tiến thương mại dịch vụ.

  Xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Web.

  Web sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Web và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Web không phải chịu trách nhiệm liên đới.

  ĐIỀU 7 - QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ THÀNH VIÊN THAM GIA

  Quyền của Thành viên

  Miễn phí đăng ký tài khoản thành viên. Miễn phí hoặc thu phí thành viên theo lượt tư vấn đối với thành viên tư vấn. Phí thành viên là khoản phí hoa hồng môi giới thương mại.

  Thành viên sẽ được cấp một tài khoản đăng nhập riêng, được hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng hiện có trên web.

  Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Web trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng văn bản hoặc email đến cho Web theo địa chỉ liên lạc được công bố trên Web.

  Nghĩa vụ của Thành viên 

  Thành viên (Bên bán) có trách nhiệm cung cấp thông tin trung thực, chính xác về chất lượng, số lượng, giá cả, chính sách điều khoản, phụ kiện, bảo hành..các thông tin khác liên quan đến sản phẩm, dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng (Bên mua).

  Thành viên phải tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới của tài khoản đăng nhập, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thông báo thông tin kịp, cung cấp chính xác, khách quan khi phát hiện có sự có xảy ra.

  Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Web cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Web theo bản Quy chế này.

  Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của web vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Web hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong tất cả các trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

  Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Web dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tài khoản đăng nhập khác, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin bất lợi cho uy tín, có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Web.

  ĐIỀU 8 - QUY ĐỊNH VỀ BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH

  Quy chế chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành công khai tại Web. Chúng tôi có quyền và có thể thay đổi, sửa đổi Quy chế này bằng cách cập nhât, đăng tải mới trên Web. Thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi cập nhật mới thì đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận và đồng ý với tất cả các điều khoản Quy chế mới này.

  ĐIỀU 9 - ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT SỬ DỤNG

  Tất cả đối tượng khi sử dụng Web thì đồng nghĩa việc các đã đồng ý và cam kết tuân thủ tất cả các điều khoản trong quy định đã công bố trên Web.

  Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Mail công bố tại web.

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia